Người Nhện – Quân “át chủ bài” hoàn hảo của Marvel (13/03/2016)

Một phần lý do dẫn đến cuộc Nội chiến trong “Captain America: Civil War” cũng bởi những thiệt hại mà Biệt đội siêu anh hùng vô tình gây ra trong lúc hành hiệp trượng nghĩa.