Nguồn gốc của sức mạnh Phoenix Force trong X-Men (04/06/2016)

Trong X-Men: Apocalypse, dị nhân Jean Grey sở hữu sức mạnh mang tên Phoenix Force. Hãy cùng KOME tìm hiểu xem nguồn gốc của thực thể hủy diệt này nhé