Các vật phẩm ma thuật có trong “Doctor Strange” (04/11/2016)

Một trong những điều tuyệt vời của “Doctor Strange” chính là được thấy những món vũ khí lợi hại từ trong truyện bước ra như thế này.