Xuất hiện dị nhân Gambit trong X-Men (11/07/2016)

Theo thông báo từ nhà sản xuất thì có vẻ như dự án phim về anh chàng dị nhân Gambit trong vũ trụ X-Men đang chuẩn bị được bắt đầu khởi quay.