Gu thời trang kỳ lạ của HULK (27/06/2016)

Chả hiểu sao một nhà khoa học như Bruce Banner lại suốt ngày mặc quần màu tím, để đến lúc hóa thành Hulk lại toàn 2 màu xanh tím đánh nhau.