Kinh Kong II triển khai quay tại Việt Nam (08/01/2016)

Sau khi được chính phủ Việt Nam cho phép, đoàn làm phim “Kong: Skull Island” bắt đầu triển khai quay tại Việt Nam.