Chính thức có riêng series “The Punisher” trên Netflix (02/05/2016)

Nhờ sự thành công của “Daredevil” mùa thứ 2, Marvel và Netflix đã ưu ái phát triển series riêng dành cho gã quái hiệp The Punisher.