Cùng tìm hiểu về sức mạnh của HULK (08/06/2016)

Từng là một người thường, nhưng sau sự cố phóng xạ, Banner đã trở thành Hulk có sức mạnh gần với các đấng toàn năng trong Marvel.