Cảm nhận Ninja Rùa: Đập tan bóng tối (04/06/2016)

Với Out of the Shadows (Ninja Rùa: Đập tan bóng tối), nhà sản xuất Michael Bay đã lựa chọn phương án mới so với phần 1Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja Rùa 2014). Bốn anh em ninja Rùa Leonardo, Raphael, Michelangelo và Donatello trở thành trung tâm của câu chuyện, đồng thời đưa vào phim các