Taskmaster – một siêu anh hùng mới của Marvel (02/01/2016)

Theo thông tin mới nhất thì Marvel mới đây đã tiếp tục bảo vệ được bản quyền của một nhân vật nữa từ phiên bản truyện tranh, đó chính là Taskmaster