Những bí mật về sợi tơ của Spider-Man (02/05/2016)

Bạn đã từng thấy Spider-Man nhả tơ, đánh đu rất nhiều lần nhưng chắc hẳn bạn chưa biết đến những bí mật vui về sợi tơ mỏng manh này.